JP Novi autoprevoz Vrnjačka Banja

Kvartalni izveštajiJP NOVI AUTOPREVOZ

Izveštaj za IV kvartal 2019. godine

Datum objave: 04/02/2020

Izvestaj za IV kvartal 2019. godine.pdf

Izveštaj za III kvartal 2019. godine

Datum objave: 01/11/2019

Izvestaj za III kvartal 2019. godine.pdf

Izveštaj za II kvartal 2019. godine

Datum objave: 06/08/2019

Izvestaj za II kvartal 2019. godine.pdf

Izveštaj za I kvartal 2019. godine

Datum objave: 27/06/2019

Izveštaj za I kvartal 2019. godine.pdf

Dokumenta

U nastavku se nalaze kvartalni izveštaji koji možete preuzeti u vidu PDF dokumenta.