JP Novi autoprevoz Vrnjačka Banja

Plaćanje SMS-om Plaćanje parkinga SMS porukom vrši se slanjem poruke na broj određen za zonu u kojoj ste parkirali vozilo

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem sms poruke zaključuju ugovor o korišćenju usluga "Parking servisa", pri čemu operateri elektronskih komunikacija istupaju isključivo kao zastupnici "Parking servisa" u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno "Parking servisu". Takođe, obaveze korisnika prema "Parking servisu" smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operateru u pogledu kupljenih parking karata.

Plaćanje parkinga SMS porukom vrši se slanjem poruke na broj određen za zonu u kojoj ste parkirali vozilo


VB001ŠŠ


Ukucajte registarsku oznaku Vašeg vozila velikim slovima i bez razmaka u telo poruke.

U telo poruke unesite registarsku oznaku identično kao na registarskoj tablici vašeg vozila, bez razmaka (npr. VB001ŠŠ, a ne VB001SS). Korisnici usluge plaćanja parkinga SMS-om čije registarske oznake sadrže karaktere Č,Ć, Ž, Š, Đ, mobilne telefone komaju da podese tako da omoguće unos ovih karaktera.

Ukoliko umesto Č, Ć, Ž, Š, Đ unosite C, Z, D, DJ na taj način parkiranje plaćate za vozilo koje na registarskoj oznaci tablica ima upravo ta slova, odnosno plaćate za tuđe vozilo. Na primer, ukoliko umesto VB001ŠŠ unesete VB001SS, korisnika sa registarskom oznakom VB001SS onemogućavate da uplati ili produži parkiranje za svoje vozilo.

9630


Ubrzo ćete dobiti povratnu poruku sa informacijom o uspešnoj uplati parking mesta.


Uplatili ste parkiranje za vozilo VB001ŠŠ
u Vrnjačkoj Banji, ekstra zoni (45.00 din/h) do
12:25 28.04.2018. Broj karte je 99249706.
Sačuvajte ovu poruku. Plaćanjem operateru izmirujete
dugovanje za ovu kartu prema parking servisu.

U zavisnosti od parking zone pošaljite poruku na kratki broj:


  • 9630 za ekstra zonu_satna
  • 9631 za crvenu zonu_satna
  • 9633 za crvenu zonu_dnevna
  • 9632 za zelenu zonu_satna
  • 9634 za zelenu zonu_dnevna

Nekoliko minuta pre isteka jednog sata dobićete poruku, koja vas podseća kada ističe vreme parkiranja, kako biste mogli produžiti parking ili blagovremeno ukloniti vozilo.


U 12:25 28.04.2018 Vam ističe vreme
parkiranja za vozilo VB001ŠŠ
u Vrnjačkoj Banji u ekstra zoni.
Parkiranje možete uplatiti još 1h

Autobuska stanica Vrnjacka Banja Način plaćanja parkinga

Autobuska stanica Vrnjacka Banja Način plaćanja parkinga