JP Novi autoprevoz Vrnjačka Banja

Organi upravljanja

Direktor

Ivan Dunjić - Master ekonomista
direktor@noviautoprevoz.rs

Rukovodilac Autobuske stanice

Milovan Petrović - inženjer saobraćaja
stanica@noviautoprevoz.rs

Rukovodilac Parking servisa

Rade Vukašinović
parkingservis@noviautoprevoz.rs

Nadzorni odbor

Jelena Mihajlović - predsednik
Vanja Vukojević - član
Danijela Stašević - član

Autobuska stanica Vrnjacka Banja Izvestaji