•   Informacije 0800 222 237
  •   Vojvođanska 3, Vrnjačka Banja

LICENCE

AUTOBUSKA STANICA

Autobuska stanica u Vrnjačkoj Banji, predstavlja jedno od prepoznatljivih obeležja turističke ponude Vrnjačke Banje sa tradicijom dugom preko pola veka i danas je u vlasništvu Javnog preduzeća za prevoz putnika i transport robe "Novi Autoprevoz" Vrnjačka Banja.

Angažovanjem menadžmenta i zaposlenih, a uz pomoć lokalne samouprave, autobuska stanica je renovirana i u potpunosti prilagođena svim zakonskim propisima i standardima koji regulišu ovu delatnost, pa je Autobuska stanica u Vrnjačkoj Banji postala ponosni nosilac Licence br. 1 za pružanje staničnih usluga, izdate od strane Ministarstva za infrastrukturu, građevinarstvo i telekomunikacije.

Autobuska stanica u Vrnjačkoj Banji posluje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica. Osnovnu delatnost autobuske stanice čine: prijem i otprema autobusa, prtljaga i stvari, parkiranje autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, prodaja voznih i peronskih karata, davanje obaveštenja i pružanje drugih usluga vezanih za autobuski prevoz putnika, kao i izdavanje u zakup reklamnog i poslovnog prostorana autobuskoj stanici. Brza i profesionalna usluga zaposlenih počiva na savremenim tehnologijama kompijuterske prodaje putnih isprava. Proces rada se odvija od 0 do 24 časa, 365 dana u godini, na ukupno 18 perona od kojih su 7 dolaznih i 11 polaznih tj. tranzitnih i 20 parking mesta za parkiranje autobusa. U vansezoni autobuska stanica beleži do 200 linijskih i vanlinijskih polazaka sa preko 1.000 putnika, dok je ovaj broj u toku turističke sezone i za vreme turističkih manifestacija nekoliko puta veći.

Autobuska stanica u Vrnjačkoj Banji je prva autobuska stanica u Republici Srbiji koja je produžila važnost licence za pružanje staničnih usluga do 10.01.2028. godine.

O nama

Javno preduzeće za prevoz putnika i transport robe "Novi Autoprevoz" Vrnjačka Banja je osnovano u cilju rešavanja pitanja organizacije gradskog i prigradskog prevoza i parkiranja u Vrnjačkoj Banji na sistematičan zakonom predviđeni način.

U skladu sa tim, preduzimaju se aktivnosti na obezbeđenju uslova neophodnih za obavljanje linijskog saobraćaja, kako bi se ispunila zakonska obaveza i zadovoljile potrebe radnika koji putuju, dece školskog uzrasta, penzionera, lica sa posebnim potrebama, brojnih turista i posetilaca u Vrnjačkoj Banji.

Kontakt

Vojvođanska 3, 36210 Vrnjačka Banja

036 612.550

Autobuska stanica
Informacije - 036 612.446
Blagajna - 036 612.445

Parking servis
036 612.449