•   Информације 0800 222 237
  •   Војвођанска 3, Врњачка Бања

РЕД ВОЖЊЕ

ГРАДСКО-ПРИГРАДСКИ

Комплетан ред вожње у градском и приградском превозу можете преузети кликом овде.
1 :: Врњачка Бања - Метинске Ливаде - Липова - Клобук - Врњачка Бања
Режим обављања превоза: Радним данима.
Рок важења реда вожње: До 30.06.2024. године.

О нама

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин.

У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Контакт

Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања

036 612.550

Аутобуска станица
Информације - 036 612.446
Благајна - 036 612.445

Паркинг сервис
036 612.449