•   Информације 0800 222 237
 •   Војвођанска 3, Врњачка Бања

НАПЛАТА

ПАРКИРАЊА

Наплата паркирања врши се свакодневно од 7h до 21h.

Плаћање паркирања могуће је извршити на два начина: Слањем SMS поруке на један од кратких борјева или куповином паркинг карте на трафици у близини паркиралишта.

Приликом слања поруке потребно је укуцати само регистарски број (пример: VB002ĆA) и такву поруку послати на одговарајући кратки број, у зависности од зоне паркирања.

Екстра зона - 9630 (сатна карта)
70,00 дин.

У Екстра зони време паркирања ограничено на 120 минута (60+60). Цена паркирања за сваки започети сат износи 70 динара.

Улице које се налазе у екстра зони:

 • Врњачка улица
 • Краљевачка - од моста код банке "Intesa" до Дома здравља
 • Плато код банке "Intesa"
 • Плато код "Слободе"
 • Паркинг Дома здравља

1. зона - 9631 (сатна) и 9633 (дневна карта)
60,00 дин. и 300,00 дин.

У 1. зони време паркирања ограничено на 180 минута (120+60), а постоји и опција уплате дневне паркинг карте. Цена паркирања за сваки започети сат износи 60 динара. Цена дневне паркинг карте у 1. зони износи 300 динара.

Улице које се налазе у црвеној зони:

 • Краљевачка улица
 • Београдска Улица
 • Улица Пролетерских бригада
 • Плато код хотела "Железничар"
 • Улица Цара Душана
 • Улица Саве Ковачевића
 • Крушевачка улица
 • Слатински венац - код ЈП "Бели Извор"
 • Паркиралиште код ресторана "Дукат"
 • Паркиралиште код апартмана "Шумадија"
 • Улица Светог Саве

2. зона - 9632 (сатна карта) и 9634 (дневна карта)
60,00 дин. и 300,00 дин.

У 2. зони време паркирања није ограничено. Цена паркирања за сваки започети сат износи 60 динара. Цена дневне паркинг карте у зеленој зони износи 300 динара.

Улице које се налазе у зеленој зони:

 • Улица Моше Пијаде
 • Улица Српских ратника
 • Слатински венац - код Језера
 • Паркиралиште Аутобуска станица
 • Паркиралиште код Спортске хале
 • Плато улица Хероја Чајке

Доплатна паркинг карта, паркинг налог за све зоне (24h) – 1.000,00 динара.

Цена месечне паркинг карте, 1. и 2. зона – 1.500,00 динара.

Цена годишње паркинг карте, 1. и 2. зона – 15.000,00 динара.

Напомена:

Уколико уместо Č, Ć, Ž, Š, Đ уносите C, Z, D, DJ на тај начин паркирање плаћате за возило које на регистарској таблици има управо та слова, односно плаћате за туђе возило. На пример, уколико уместо VB002ĆA унесете VB002CA, корисника са регистарском ознаком VB002CA онемогућавате да уплати или продужи паркирање за своје возило.

О нама

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин.

У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Контакт

Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања

036 612.550

Аутобуска станица
Информације - 036 612.446
Благајна - 036 612.445

Паркинг сервис
036 612.449