•   Информације 0800 222 237
  •   Војвођанска 3, Врњачка Бања

ТИМ

РУКОВОДСТВО

Директор
Директор

Иван Дуњић, мастер економиста

Руководилац Аутобуске странице
Руководилац Аутобуске странице

Милован Петровић, мастер инжењер саобраћаја

Руководилац Паркинг сервиса
Руководилац Паркинг сервиса

Раде Вукашиновић

НАДЗОРНИ

ОДБОР

Председник Надзорног одбора
Председник Надзорног одбора

Јелена Михајловић

Члан Надзорног одбора
Члан Надзорног одбора

Вања Вукојевић

Члан Надзорног одбора
Члан Надзорног одбора

Данијела Сташевић

Image
Image

О нама

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин.

У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Контакт

Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања

036 612.550

Аутобуска станица
Информације - 036 612.446
Благајна - 036 612.445

Паркинг сервис
036 612.449