•   Информације 0800 222 237
  •   Војвођанска 3, Врњачка Бања

ИСТОРИЈАТ

ЈП НОВИ АУТОПРЕВОЗ

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања основано је одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, дана 12.04.2013. године.

Јавно предузеће је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин. У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Са обављањем делатности управљања јавним паркиралиштима отпочето је 01.12.2013. године. Уговором о припајању од 14.04.2014. године, дошло је до припајања АТП Морава ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".
Image
Уз сагласност оснивача, Скупштине општине Врњачка Бања, предузеће обавља и друге делатности за које је регистровано у АПР-у:
  • Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата, наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
  • Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе, издавање у закуп рекламног простора и локалана аутобуској станици и сл.
  • Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, са једанаест дневних полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
  • Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу и обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања.

О нама

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин.

У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Контакт

Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања

036 612.550

Аутобуска станица
Информације - 036 612.446
Благајна - 036 612.445

Паркинг сервис
036 612.449